BSU kalkulator

Bruk vår BSU kalkulator for og beregne hvor mye du kan spare, hvor mye du får skattefradrag på og hva du tjener på renten. For inntektsåret 2023 er fradraget 10% av beløpet du har betalt inn.

Det er frivillig om man ønsker å spare årlig. Det er ingen øvre grense for hvor mange år man kan spare, men det er viktig å merke seg at man ikke kan fortsette å spare etter man har fylt 34 år. Nye innskudd kan ikke gjøres etter at man har begynt å benytte midlene på BSU-kontoen, eller hvis avtalen er blitt avsluttet.

Det er kun tillatt å opprette én BSU-konto per person. Du inngår avtalen om BSU-kontoen med en bank eller annen godkjent spareinstitusjon. Det er ikke tillatt å ha flere enn én BSU-konto samtidig, og det er heller ikke mulig å opprette en ny BSU-konto så lenge en tidligere konto fortsatt er aktiv. Du har muligheten til å overføre BSU-kontoen din fra en godkjent spareinstitusjon, for eksempel en bank, til en annen. Dette kan gjøres ved direkte overføring av innskuddsbeløpet mellom de to spareinstitusjonene.

Det er ikke tillatt å spare mer enn 27 500 kroner per år. Totalt akkumulert sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.