Foreldrepenger kalkulatorForeldrepenger for mor: 0 kr

Foreldrepenger for far: 0 kr

Antall uker mor: 0 uker

Antall uker far: 0 uker

Sum antall uker: 0 uker

Dette er en foreløpig beregning på hva du kan få før skatt. Når du har sendt søknaden og den er ferdigbehandlet, vil du få vite hva du får utbetalt. Les mer om foreldrepenger på NAV.no.

Slik fungerer foreldrepenger kalkulatoren

Registrer foreldrenes inntekter, deretter antall uker for permisjonstid. Uttrekkingsprosenten må kun oppgis for mor. Kalkulatoren beregner automatisk gjenværende prosentandel for far.

 

Veiledning for foreldrepenger. Det høyeste grunnlaget for foreldrepenger er 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, tilsvarende 668 862 kroner. Dersom inntekten din overskrider dette beløpet, pleier mange arbeidsgivere å utbetale det overskytende.

 

Valgmulighetene «Ja» eller «Nei» finnes for begge foreldrene. Kalkulatoren beregner deretter foreldrepengenes beløp for begge uttaksalternativene. Forskjellen mellom 80 og 100 prosent vises nederst. Et positivt tall indikerer at 100 prosent uttak gir bedre resultat. Feriepenger er ikke inkludert her, da beløpene for disse vil være like i begge uttaksvarianter.

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Medienor.