Hjem - Hva er en kausjonist?

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for inndrivelse av et krav. Dette kan være et lån, en regning eller andre økonomiske forpliktelser. Kausjonisten påtar seg ansvaret for å betale kravet hvis den personen som har kravet ikke gjør det. I noen tilfeller kan kausjonisten også være ansvarlig for å sørge for at kravet blir oppfylt, for eksempel ved å sørge for at varen eller tjenesten blir levert. Kausjonisten kan også bli kalt en garanti.

En kausjonist er ofte et familiemedlem eller en god venn. Han eller hun må vanligvis oppfylle visse kriterier for å kunne fungere som kausjonist. For det første må kausjonisten ha økonomisk evne til å betale kravet hvis det skulle oppstå. For det andre må kausjonisten være villig til å påta seg dette ansvaret.

Viktig og huske for kausjonisten

Det er viktig å huske at kausjonisten påtar seg et økonomisk ansvar når han eller hun blir kausjonist. Kausjonisten kan bli holdt ansvarlig for kravet, selv om det ikke oppstår noen økonomisk tap for den personen som har kravet. Kausjonisten kan også miste penger hvis kravet ikke blir innfridd, for eksempel hvis varen eller tjenesten ikke leveres.

Kausjonisten kan også bli holdt ansvarlig for renter eller gebyrer som påløper kravet.

Husk og lese kontrakten nøye

Det er viktig å lese kontrakten nøye før kausjonisten påtar seg ansvaret. Kausjonisten bør også være klar over hvilket ansvar han eller hun tar på seg, og hva konsekvensene kan være hvis kravet ikke blir oppfylt. Kausjonisten bør kun ta på seg et slikt ansvar hvis han eller hun er komfortabel med det.

En kausjonist kan også bli kalt en garanti. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. En garanti er noe annet enn en kausjonist, selv om de to begrepene ofte brukes om hverandre. En garanti er et dokument som bekrefter at kravet faktisk eksisterer, mens en kausjonist er en person som påtar seg å betale kravet hvis den personen som har kravet ikke gjør det. Kausjonister og garantier er ofte brukt sammen, men de er ikke det samme.

Innhold er kvalitetssikret og verifisert av ekspertpanelet til Søkelån.no

Artikkelen er skrevet av Tobias Rikerud

Tobias har utdanning som siviløkonom fra høyskolen B.I og har jobbet i banksektoren siden 2016.

Siste blogginnlegg
5/5
5/5

Annonselenke

10 000 - 600 000 kr

Lånebeløp

5,33 - 28,90 %

Rente fra

20 år

Aldersgrense

15 år

Låneperiode

Eks: Nom rente 9,59% , Eff. rente 11,19%, kr 130.000, o/5 år. Kostnad kr 37.988, totalt kr 167.988.
Uno Finans Erfaring
5/5
5/5

Annonselenke

10 000 - 600 000 kr

Lånebeløp

5,01 - 24,40 %

Rente fra

20 år

Aldersgrense

15 år

Låneperiode

Eks: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 12.71%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 49 237. Totalt 199 237