Hjem - Informasjon om namsfogden

Informasjon om namsfogden

En namsfogd er en offentlig tjenestemann med ansvar for å håndheve betaling av gjeld og andre fordringer. Namsfogden kan også være involvert i tvangsmulkt, boligtvang og andre typer gjeldsforhandlinger. I Norge er det cirka 200 namsfogder, som dekker hele landet.

Namsfogdens ansvar

Namsfogden jobber på vegne av kreditorene – det vil si personen eller bedriften som har en forfallen gjeld til deg. Når en namsfogd tar på seg et oppdrag, skriver han eller hun under på en fullmakt fra kreditoren. Dette innebærer at namsfogden har myndighet til å gjennomføre tvangsmessige inndrivelsesmetoder for å få inn det som skyldes.

Når namsfogden trekker deg i lønn

Har du ikke betalt det du skylder, kan namsfogden sende deg en varsel om at han eller hun vil ta ut tvangsmulkt dersom du ikke betaler innen en viss frist.

Tvangsmulkten kan være på inntil 10 prosent av det du skylder, men den kan aldri overstige 40.000 kroner. Hvis du fortsatt ikke betaler når fristen går ut, kan namsfogden begynne med tvangsinndrivelse.

Dette innebærer at namsfogden kan ta beslag i lønn, bankinnskudd eller andre verdier du måtte ha for å dekke det du skylder. I noen tilfeller kan namsfogden også flytte deg fra din bolig.

Hva er namsfogden sin rolle oppi det hele?

Namsfogden skal alltid forsøke å gjennomføre inndrivelsen på en måte som er minst inngripende for deg, og han eller hun kan ikke gjøre noe som er ulovlig eller urimelig.

Du har alltid rett til å få vite hvilke inndrivelsesmetoder namsfogden vurderer å bruke, og du kan klage på namsfogdens avgjørelser. Namsfogden skal legge vekt på dine personlige forhold, slik som om du har barn eller er syk.

Det er også viktig å være klar over at namsfogden ikke kan ta beslag i verdier som er nødvendige for at du skal kunne leve, dette kalles nødvendig livsopphold. Nødvendig livsopphold omfatter blant annet bolig, klær, mat og medicin. Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du alltid kontakte Namsmannen.

Les mer om Namsfogden i Oslo og Akershus

Innhold er kvalitetssikret og verifisert av ekspertpanelet til Søkelån.no

Artikkelen er skrevet av Tobias Rikerud

Tobias har utdanning som siviløkonom fra høyskolen B.I og har jobbet i banksektoren siden 2016.

Siste blogginnlegg
5/5
5/5

Annonselenke

10 000 - 600 000 kr

Lånebeløp

5,33 - 28,90 %

Rente fra

20 år

Aldersgrense

15 år

Låneperiode

Eks: Nom rente 9,59% , Eff. rente 11,19%, kr 130.000, o/5 år. Kostnad kr 37.988, totalt kr 167.988.
Uno Finans Erfaring
5/5
5/5

Annonselenke

10 000 - 600 000 kr

Lånebeløp

5,01 - 24,40 %

Rente fra

20 år

Aldersgrense

15 år

Låneperiode

Eks: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 12.71%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 49 237. Totalt 199 237